Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Competence & Innovation Node

Vehicle ICT Arena drivs av Lindholmen Science Park och erbjuder en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT. Syftet är att bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet.

Inom Vehicle ICT Arena kan strategiska beslut tas som rör utvecklingen av en gemensam referensarkitektur och harmoniserad process för modellbaserad utveckling. Bred och förtroendefull samverkan är avgörande i arbetet med att sätta ramarna för framtiden. 

Vehicle ICT Arena välkomnar alla typer av aktörer, från små nyetablerade ingenjörsföretag, forskningsinstitut, universitet och högskolor, tjänsteföretag till etablerade leverantörer till fordonsindustrin och fordonsföretagen.

Arenan fyller en viktig funktion mellan forskning och industri, där konceptuella idéer kan tas genom de tidiga faserna av innovation till industrialisering. Nära samverkan med angränsande arenor och kompetenscentra skapar ett kraftfullt ekosystem runt fordonsindustrin.

Vehicle ICT Arena erbjuder även en möjlighet för alla aktörer att tekniskt verifiera och demonstrera sina idéer i testmiljöer.

Verksamhetsrapport för VICTA 2013-2015