Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VICTA-X - Nytt nätverk för kvinnor inom Vehicle ICT

Genom att starta ett nytt nätverk för kvinnor inom VICTA hoppas man hitta nya sätt att bredda och öka kompetensen på området samt generera förslag till utveckling av arenan.
Maria Hedlund, Lindholmen Science Park

På Vehicle ICT Arena Roundtable Meeting den 29 september, presenterades och bifölls idén att skapa ett nätverk för kvinnor som är aktiva inom arenan. Syftet med nätverket, VICTA-X, är att hitta nya sätt att bredda och öka kompetensen på området samt generera förslag till utveckling av arenan. 
 
Nätverksplaneringen är i full gång och den 24 november ordnas en interaktiv eftermiddag där syftet är att hitta aktiviteter som det finns ett stort intresse för att genomföra. Innehållet kan vara orienterat mot teknik eller affärsutveckling och allt däremellan, förutsatt att kopplingen till Vehicle ICT finns med som en röd tråd.

Läs mer om VICTA-X första träff