Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Spänstig dialog med Ödgärd Andersson på VICTA-X-träffen på Volvo Car Group

Diskussionsutrymmet var både högt och brett när Volvo Car Group stod värd för senaste VICTA-X-träffen. Christina Rux, Senior Service Architect, Connected Car, berättade att Volvo Car Group just nu gör en stor omställning av verksamheten mot att nästan alla enheter arbetar agilt enligt SAFE-konceptet. Många av leverantörerna arbetar redan så och ser fram emot ett smidigare samarbete.
Från vänster: Ödgärd Andersson, Volvo Cars Group, Christina Rux, Volvo Cars Group och Åsa Laveno, Volvo Cars Group

Ödgärd Andersson, Vice President Vehicle SW & Electronics, hade prioriterat att komma trots hektiskt schema. Hon konstaterade att anledningen till förändringen är att bli bättre rustad att möte de många samtida skiften som just nu pågår i branschen med en enklare elmotor som minskar möjligheten att sälja reservdelar, uppkopplade och självkörande bilar som lätt kan delas av flera personer, delar data med andra och har förmåga till lärande. Ödgärds paroll ”Shift happens” var här en väldigt passande sammanfattning.

En fråga som diskuterades var hur vi kvalitetssäkrar mjukvaran i fordon, där konklusionen var att jobba med alla nivåer åt alla håll, använda både simulering och AI, samt att organisera för att ”fail fast, fix fast”. En annan var huruvida självkörande bilar kommer att bli en katastrof i städer som Dhaka, eller om de faktiskt är lösningen. Vilka kompetenser som behövs i framtiden inom fordonsindustrin diskuterades också och hur rekryteringsarbetet behöver förändras, där en teori var att bisvärmsmodellen kommer att bli vanligare. Det innebär att man riktar in sig på att rekrytera en chef och hens medarbetare, som på så sätt flyttar runt världen i en svärm. Alla var dock överens om att den viktigaste kompetensen och förmågan var att kunna förändra sig.

Inte alla uppskattar förändringen mot ett mer agilt arbetssätt. De riktigt unga omfamnar den och de äldre har varit med om så många förändringar att de känner sig trygga. Däremot ”middle management” har mer av en utmaning, vilket också gäller de delar av verksamheten som jobbar med upphandling och sourcing. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun för att kunna estimera värden för att kunna sätta licenspriser.

Diskussionen ledde också till tankar kring hur framtidens trafikövervakning kommer att se ut. Med fler självkörande och uppkopplade bilar, var kan man få tag på data och hur kan man få ut information för att underlätta i trafiken? Hur kan data delas mellan offentliga aktörer och privata företag? Under hösten planerar vi för en speciell träff i Trafik Göteborgs Trafikledningscentral för att fortsätta på den tanken. Mer information kommer som vanligt i nätverkets Facebook- och LinkedIn-grupper.

Ett stort tack till vännerna på Volvo Car Group för arrangemanget, speciellt Christina Rux som fick slita denna varma dag!