Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Självkörande bilar förenklar logistik - ännu ett steg mot morgondagens mobilitet

Projektet Born To Drive ska skapa nya möjligheter för logistik av nytillverkade bilar. Här möts teknikområdet autonom körning och automatisering vilket skapar ett nytt tillväxtområde. Vehicle ICT Arena, Lindhomen Science Park, samordnar innovationsprojektet med ett antal nyckelspelare inom system och mjukvaruutveckling kopplat till fordonsindustrin. Samverkansprogrammet FFI är medfinansiär.
FOTO: Vivianne Crothers

En bil flyttas upp till 30 gånger från tillverkningslinan till dess den når återförsäljaren. Idag får en förare för varje gång hoppa in i bilen och köra till nästa placering. I projektet Born To Drive utvecklas en lösning som både skall vägleda bilarna till rätt plats vid rätt tid, och övervaka området så att inga incidenter uppkommer. Målet är att demonstrera en tillämpning på ett fabriksområde sommaren 2017. 

I det större perspektivet är projektresultatet med den automatiserade logistiklösningen ytterligare ett initiativ i den större förändring och utveckling vi står inför inom området transporter och mobilitet.

– Genom samarbetsprojektet Born To Drive bygger många parter viktig och ny kunskap för att utveckla och möta framtidens behov inom ett av regionens tillväxtområden, säger Kent-Eric Lång, Programledare Vehicle ICT Arena.

Trenden är den samma världen över. Digitalisering och automatisering ger allt större avtryck på allt fler funktioner i samhället. Kraftigt automatiserad tillverkning är ingen nyhet, men nu ökar också graden av automationen snabbt i distributionsledet. Visionen med Born To Drive är att ta utvecklingen till ännu en nivå och praktisk tillämpning. Med hjälp av den teknikkunskap som redan finns idag blir Born To Drive en test arena för den nya kunskap som behövs om affärsstrukturer, legala aspekter och användarperspektiv.

Sverige har en ambition att ta ledningen i utvecklingen av automatiserade transportsystem. Born To Drive kommer att bygga kunskap i en tidig och begränsad tillämpning vilket blir värdefulla lärdomar och erfarenhet in till övriga projekt inom området, inte minst till det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.

Fakta Born To Drive

Inom Volvo Car Group deltar logistik som beställare och mottagare av resultat samt produktutveckling med kunnande inom självkörande fordon. Ingenjörsföretaget Combitech projektleder och tillsammans med Actia, Consat och Semcon görs systemering, utveckling samt utprovning av lösningen. Forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT studerar hur innovationssystemet med många aktörer utvecklas. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, ansvarar för utredningen av rättsfrågor i projektet tillsammans med Trafikverket.

Fakta Vehicle ICT Arena Lindholmen 

Vehicle ICT Arena har som syfte att skapa förnyad leverantörstruktur i fordonsindustrin. Av detta skäl har Vehicle ICT Arena använts som plattform för samverkan mellan fordonstillverkare och ett antal potentiella nya mjukvarubaserade produktleverantörer (dagens tjänsteleverantörer).