Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Semcon vinnare i Volvo Cars Challenge

Den 4 juli avgjordes Volvo Cars Challenge som anordnas i samarbete med Vehicle ICT Arena på Lindholmen Science Park. Genom tävlingen vill Volvo Cars uppmuntra andra aktörer att utveckla funktioner för aktiv säkerhet i fordon. Den vinnande funktionen som utvecklats av ett lag från Semcon är än så länge hemlig och Semcon har patentsökt idén.

Förstapriset är att idén kommer att vidareutvecklas till en färdig produkt i samarbete med Volvo Cars för att kunna lanseras till kund redan inom 2-3 år. En överraskning under prisutdelningen var att även andrapristagaren ÅF kommer att få hjälp att vidareutveckla sin idé på samma sätt. 

Volvo Cars är världsledande inom aktiv säkerhet och tävlingen ingår i en större vision om att skapa en ny, bredare leverantörsstruktur för aktiv säkerhet. Syftet är ge både stora och små leverantörer möjligheten att bidra för att tillsammans kunna tillhandahålla världsledande system för aktiv säkerhet.

Volvo Cars Challenge är ett försök att skapa den plattform som behövs för att gör det tekniskt och affärsmässigt möjligt för aktörer utanför Volvo Cars att utveckla funktioner för aktiv säkerhet.  Syftet är även att starta en diskussion kring vilka affärsmodeller som krävs för att göra det möjligt att industrialisera funktionerna. 

Initiativet har skapat oerhört engagemang i de deltagande organisationerna och visat på potentialen i öppen innovation och innovationskraften inom Vehicle ICT Arena. Totalt deltog tolv lag från sex partners i Vehicle ICT Arena. Tävlingen visar även att det är möjligt att utveckla nya funktioner och öka mängden kundfunktioner genom den här typen av arbetssätt. 

Tävlingen är även en del i ett forskningsprojekt på Viktoria Swedish ICT för att ta reda på hur tävlingar inom öppen innovation kan utformas. Förhoppningen är att man ska kunna ta fram ett arbetssätt som kan användas på även andra områden och som leder till förnyelse inom branschen genom att fler aktörer kan vara med och skapar nya funktioner på ett snabbare sätt. Arbetssättet kommer kunna användas inom tillämpningsområden som infotainment men även när det gäller tunga fordon. Avsikten är att även lag från organisationer utanför Vehicle ICT Arena ska kunna delta i framtiden, t.ex. lag med studenter från universitet och högskolor.

Läs mer om Vehicle ICT Arena