Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Samverkansmiljöer förutsättning för att lyckas i föränderlig bransch

Elektrifiering, autonoma fordon och förändrade resebeteenden – att fordonsindustrin står inför ett antal omvälvande förändringar håller nog de flesta med om. – För mig är det som en dejà vu-upplevelse, säger Mike Moghaddas, som var med när telekomindustrin genomgick en liknande omvälvning på 00-talet.
Mike Moghaddas, AM2

Han är en av grundarna till AM2, ett företag som arbetar med innovation och företagsutveckling, och berättade om sina erfarenheter från Silicon Valley och telekomindustrin på ett seminarium på Vehicle ICT Arena på Lindholmen Science Park. 

Mike Moghaddas arbetade på Sony när de tillsammans med Ericsson gjorde mobiltelefoner under namnet SonyEricsson. Mellan 2002 och 2007 lyckades SonyEricsson med hjälp av smart marknadsföring och en satsning på multimediatelefoner lyfta sin marknadsandel från 2–3 till cirka 8 procent och vända förlustsiffror till vinst. Framgångssagan fick dock ett abrupt slut när den nya generationens mobiltelefoner med iPhone i spetsen introducerades 2007. Det var just den sorts omvälvande förändring som Mike Moghaddas menar att fordonsindustrin nu står inför.

– Det finns stora likheter mellan vad som då hände i telekomindustrin och vad jag tror är på väg att hända i fordonsindustrin – det kommer ske en disruption.
För fordonsindustrin handlar förändringen bland annat om övergången från fossilt bränsle till elektricitet, och om de autonoma fordonens genombrott.
– Vad är nästa steg? Det kan varken jag eller någon annan förutse, men företag kommer att behöva ha rätt infrastruktur och kultur på plats för att dra nytta av omställningen.

Mike Moghaddas menar att en stor del av dessa förutsättningar i dag finns på Lindholmen Science Park. Han jämför med Silicon Valley, där en kombination av universitet, företag och de olika subkulturer som sökt sig till San Francisco under 1960- och 1970-talen gett goda förutsättningar för innovation. 
– Jämfört med en plats som Silicon Valley finns både skillnader och likheter. Lindholmen Science Park har utvecklats till ett otroligt starkt område sedan starten och Chalmers etablering här på 1990-talet. Det visar att man verkligen kan stärka en plats genom att attrahera universitet, företag, studerande och affärsverksamheter. Det blir en organisk miljö där folk enkelt kan gå vidare från det ena till det andra.

Samtidigt finns det vissa saker som han saknar. 
– Det som vi saknar här, som finns i till exempel Silicon Valley, är att vi inte har samma tillgång till fonder, investerare och riskkapital för snabb internationell expansion och uppväxling. Det råder också brist på bostäder för alla som önskar flytta hit och arbeta i området. 
Han tycker dock att det finns goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. 
–Om tre år hoppas jag att Lindholmen Science Park är en ännu mer organiskt samarbetande miljö, med ännu mer interaktion mellan olika företag och akademiska institutioner. Det skulle jag vilja se. För att skapa en sådan miljö kan det inledningsvis krävas lite stöd från de stora spelarna här. Det vore också bra om man kunde attrahera fler investerare hit, så att det finansiella stödet finns när någon vill utveckla sina idéer här.
 

mike_pil_storre.jpg