Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Mobilitetstjänster i fokus på Innovation Bazaar

Hur står sig Sverige i konkurrensen vad gäller utveckling av tjänster för mobilitet? Det var fokus vid Innovation Bazaar på Lindholmen Science Park den 7 september. Där träffades startups, etablerade företag och forskare för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.
Ödjärd Andersson på Innovation Bazaar

– Digitaliseringen sköljer in över fordonsindustrin. Vi kommer att behöva förpacka om produkterna till transporttjänster. För att klara det måste vi förändra vårt sätt att samarbeta och på Innovation Bazaar tar vi del av varandras erfarenheter och knyter kontakter, säger Kent Eric Lång, ansvarig för Vehicle ICT Arena.

Först ut på Innovation Bazaar var Bodil Eriksson från Volvo Cars Mobility. Det är Volvos satsning på att skapa ett nytt varumärke som lever upp till kundernas krav på ökad hållbarhet och rörlighet framöver.
bodil_webb.jpg– Vi står inför ett avgörande skifte i hur vi konsumerar, där fokus går från ägande till tillgänglighet. Alla använder vi ju Netflix och Spotify som var först ut. Nu använder fler och fler Airbnb och riktiga connaisseurer av armbandsur väljer Eleven James. Nu satsar vi på att utveckla lösningar så bilen passar för det här nya landskapet, säger Bodil Eriksson.
Hon leder enheten på Volvo som skapar det nya varumärket. Tanken är att utveckla konceptet Sunfleet – den lösning för delat bilägande som Volvo haft sedan 1998 – till ett globalt mobilitetserbjudande byggt på en digital affärsmodell. Den stora utmaningen är tillgången till rätt kompetens. Utvecklingen på det här området sker inte inom den traditionella tekniska industrin, utan bland annat inom IT och datautveckling. Här står Stockholm, med världens starkast växande startup-scen, starkt.
– Där finns en innovativ ådra som kan attrahera den kompetens som är helt avgörande för hur vi lyckas. Många frågar sig vem som knäcker koden när det gäller mobil rörlighet, och vi ser många koncept och lösningar introduceras. Det är fortfarande nybyggarland! Nu när vi utvecklar Volvo Cars framtida lösning, gör vi det med erfarenhet av vad som fungerat och varit uppskattat hos Sunfleets kunder och genom att förstå dagens internationella konsumenters behov, säger Bodil Eriksson. 

När det gäller elektrifiering berättade Henrik Svenningstorp från RISE om det nationella henrik_0.jpgtestcentret för elfordon som staten nyligen beslutat att investera i –  tillsammans med en satsning på biobränslen uppgår satsningen till en miljard kronor. Centret kommer huvudsakligen att ligga på Lindholmen och innebär att Sverige tar ett rejält kliv framåt i det globala racet.
– Utvecklingen går så fort och när regeringarna i exempelvis Tyskland, Storbritannien och inte minst Kina stöttar sin bilindustri är det ännu viktigare att svenska staten kan bidra med strategiska strukturmedel. Verksamheten hade förmodligen växt fram ändå, men i för långsam takt för att kunna stödja den omställning som behöver ske nu, säger Henrik Svenningstorp.
Att huvuddelen av verksamheten, bland annat själva testlabbet, ska ligga på Lindholmen ger en närhet till både industri och akademi som bedöms som mycket viktig. För att säkra kompetens är det dessutom relevant att testlabbet ligger i ett attraktivt område.

På Innovation Bazaar visades också exempel på utveckling av tjänster för automatisering av fordon. Projektet Born to Drive har arbetat fram ett koncept med självkörande leverans av nytillverkade bilar från fabriken till kunden. Fördelen är att man skulle slippa kostnaden för själva transporten, om bilen själv tar sig fram borntodrive_2.jpgtill kunden. Riktigt så långt har man inte kommit än, men däremot ett system så att bilarna själva tar sig från fabriksbyggnaden till rätt plats på biluppställningen. Något som redan i dag skulle kunna användas på parkeringsplatser och andra uppställningsplatser, exempelvis i hamnar.
På Norconsult har man, bland annat tillsammans med Synskadades Riksförbund, undersökt hur automatiseringen kan användas för ökad tillgänglighet.
– Vi tittar bland anat på vilka lösningar som finns om du inte kan se fordonet framför dig. Vår förhoppning är att kunna ge verktyg som kan användas i stadsplaneringsprojekt, berättade Steve Cook från Norconsult Astando.

Den stora frågan på Innovation Bazaar var hur redo Sverige och aktörerna här är att ta sig an utmaningen inför framtiden. Kanske några mastersstudenter på Chalmers har ett av svaren. I sitt examensarbete har de tittat på vilka kritiska faktorer det finns för utvecklingen av svensk fordonselektronik. En god livsmiljö är ett.
– Vi behöver inte bara labb, utan också bostäder till de som ska jobba där, säger Sverker Alänge, som presenterade studenternas examensarbete.
Kent Eric Lång håller med. Att befinna sig i en attraktiv region är en viktig faktor för att lyckas. Men det krävs också annat – utvecklingen går fort och är oviss. För att inte bli omsprungen handlar det om att skaffa sig kunskap om de superkomplexa system och förändringar som sker.
– För att nå framgång gäller det att bygga nätverk så att man när det smäller är förberedd och har möjlighet att snabbt växla upp till större skala, säger Kent Eric Lång.