Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Göteborg har kunskap och kompetens – men potentialen utnyttjas inte

Göteborg har stor potential i form av kunskap och kompetens – men man ser inte att den utvecklas till rimligt många livsdugliga bolag med egna produkträttigheter (IP). Bolag som på sikt kan skapa sysselsättning i regionen. Det var ett av budskapen när Innovation Bazaar – en mötesplats för att utveckla samarbetet mellan fordonstillverkare och programvaruleverantörer – den 7 november arrangerades för sista gången i Lindholmen Scicene Park i Göteborg.
Kent Eric Lång

Innovation Bazaar har arrangerats två gånger årligen sedan 2012 när VICTA (Vehicles ICT Arena) startades som ett projekt inom Lindholmen Scicene Park. Arrangemanget är en del i VICTA:s arbete med att stödja samarbetet mellan fordonstillverkare och leverantörer av programvara.

Konferensens utgångspunkt var frågan om det svenska klustret är förberett för att förändras och utvecklas tillräckligt snabbt?

En av de två huvudtalarna, Magnus Östberg, uttryckte viss tveksamhet kring det. 

Han är vice president för en av tre divisioner i Aptiv, ett globalt leverantörsbolag som är helt annorlunda än det bolag General Motors (GM) spann ut för 20 år sedan. Aptiv designar och tillverkar elektroniska system, avancerad säkerhetsteknik och integrerar hårdvara och mjukvara för självkörande bilar, "säkrare, mer gröna och mer uppkopplade lösningar för att utveckla framtidens mobilitet”, som Östberg själv uttryckte det.

Efter sitt anförande i den fullsatta möteslokalen utvecklade Östberg sina tankegångar när han svarade på några frågor.

Hur vill du beskriva Göteborgsmarknaden?

Det ryms en stor potential i den kunskap, intelligens och kompetens som finns i regionen. Men Göteborgsmarknaden är väldigt lokalt begränsad. Vi ser inte att den omvandlas till livskraftiga IP-bolag som vi kan nyttja

Hur ska den utvecklingen kunna ske?

Ta in mer folk utifrån och locka mer riskvilligt kapital. I till exempel Israel, Silicon Valley och Bangalore finns det mycket mer riskvilligt kapital – och dessutom en annan erfarenhet att utveckla företag som är livskraftiga utanför sin egen region. Erfarenheterna är inte bara teknikbaserade, man ser sig även i ett större perspektiv. Det tror jag inte är lika utvecklat här i Göteborg. I det sammanhanget kan till exempel Aptiv vara en hävstång ut i världen.

Aptiv har 6 500 ingenjörer världen över, fyra tekniska center i Mexiko, Polen, Kina och Indien och tretton forsknings- och utvecklingscenter, varav ett finns på Mölndalsvägen i Göteborg med 160 anställda.

Den andra huvudtalaren var Alwin Bakkenes, holländare med ett långt professionellt förflutet i Sverige, bland annat i Wireless Car, Volvo Cars och Pelagicore. I dag är han managing director för automotive divisionen i Luxoft, det internationella mjukvaruutvecklingsföretaget med mer än 13 000 anställda över hela världen.

Han konstaterade att hans team inom Luxoft på två år skapat 1 500 nya jobb. Men bara tio av dess har tillkommit i Göteborg – och efter sin presentation gav han sin syn på varför det är så:

Det är helt enkelt lättare att göra komplexa samarbetsaffärer med industrin utanför Sverige – och det är synd och onödigt att vi inte kan göra samma sak här.  Luxoft har just nu ledande roller i förändringsresor med stora tyska fordonstillverkare vilket gett 400 jobb. 

Varför är det så?

Sverige har ett jättebra entreprenörsklimat och vi har oerhört stor kompetens inom fordon och framtida mobilitetslösningar – som även uppskattas mycket ifrån utlandet. Men många nystartade bolag har svårt att hitta sin plats i värdekedjan på hemmaplan. Det går att ändra – genom att våga bryta de traditionella värdekedjor och skapa utvecklings-samarbeten med kopplingar till IP och/eller kompetens och ta på så sätt hjälpa bolagen etablera sig och möjliggöra vidare investeringar.

I den efterföljande paneldiskussionen deltog, utöver huvudtalarna, Anders Hjalmarsson Jordanius, seniorforskare inom området digitala innovationer i RISE, Anna Westberg, senior vice president som arbetar med uppkopplade lösningar inom Volvo Group, Mike Moghaddas, partner i BEAM som utvecklar mobilitetsfunktioner och -tjänster för transportbranschen, samt Martin Krantz, grundare och ägare av Smart Eye som startades i Göteborg för snart tjugo år sedan och utvecklar mjukvara för självkörande fordon med hjälp av kamerateknik, så kallad eye tracking. 

Och just Martin Krantz och Smart Eye är ett exempel på ett företag i Göteborg som klarat av att utvecklas. Efter efter starten hemma i Martins källare 1999 har Smart Eye sakta men säkert vuxit och har nu stora internationella expansionsplaner. Tidigare i höst genomfördes en nyemission om drygt hundra miljoner kronor vilket skapar förutsättningar för bolaget att växa i Sverige, Kina, Japan och USA. Antalet anställda kommer då att passera 100.

I panelsamtalet berömde Martin Krantz Göteborg:

Här finns ett säkerhetstänkande inom fordonsbranschen som varit en fruktsam miljö för oss, sa han.

Samtalen under Innovation Bazaar leddes av Kent Eric Lång som varit ansvarig för VICTA sedan starten. Han sammanfattade sina intryck av möteseftermiddagen så här:

Det är intressant att det finns en positiv känsla kring Göteborg. Att det finns hopp – att det finns saker att göra!

Detta var sista gången Innovation Bazaar arrangerades, eftersom VICTA nu läggs ner.

Det är förstås tråkigt att ett sådant här samarbete nu upphör, säger Kent Eric Lång. Det handlar inte, anser han, om brist på support från samhället eller brist på struktur. 

Man vill se människor som vågar göra saker, som Martin Krantz som är besjälad och från början sitter hemma och arbetar och inte ger sig med sitt bolag. Vi behöver mer sådana förebilder som kan stimulera andra.

Kent Eric Lång tror på en framtid som bygger på partnerskap och en ny typ av affärer där fordonsindustrin definierar sig som en del i transportekosystemet. Men hur märks det då i företagens sätt att organisera sig? frågar Lång och svarar själv:

Det finns ett bra exempel i Anna Westbergs och Volvos arbete med connectivity som också omfattar ett ansvar för Volvo Venture.

dsc_0030_1_0.jpg
Fr V. Magnus Östberg, Martin Krantz, Anna Westberg, Alwin Bakkenes & Mike Moghaddas