Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Förändrade arbetssätt i fokus på träff med Vinnova

VICTA-X, VICTA Lab, RISE Viktoria och Test Site Sweden - West samverkade för att bjuda in Vinnova till en informationsträff. Den 21 mars samlades därför kvinnor från akademi, offentlig sektor och näringsliv i det vackra Blenda View på Lindholmen för att höra mer om vilka kommande utlysningar som är på gång.
Ulf Hammarberg, DHL, Kristin Hedlund, DB Schenker och Petter Huddén, Bring

En av arrangörerna var Johanna Bergman från Test Site Sweden - West, Lindholmen Science Park. Hon sa så här på frågan om vad som var bäst med mötet:

- Att få ta del av alla kloka tankar kring hur viktigt det är att innovationsprojekt som ska komma många olika människor till nytta också måste drivas av blandade projektgrupper och hur projektutlysningarnas utformning påverkar vilka som söker.

Dessutom tog Vinnova chansen att fånga rekommendationer till hur de kan förändra sitt arbetssätt så att fler kvinnor söker och leder projekt. Så här beskrev de sin upplevelse:

- Vi från Vinnova imponerades verkligen av deltagarnas engagemang kring jämställdhet mellan män och kvinnor inom IKT-området. Efter att vi först visat ganska dyster statistik, t.ex.  att Vinnovas projektportfölj inom de internationella IKT-programmen bara har ca 10% deltagande av kvinnor, diskuterades flera bra förslag fram för ökad jämställdhet när Sverige nu digitaliseras. Några exempel: oöverskådligt många och smala Vinnova-erbjudanden - en enda, stor portal behövs samt mer fokus på helhet och verkliga användares behov i stället för smal teknikutveckling, ansökningscoacher behövs, bra med jämställdhetskriterier från utlysningstext via bedömning till uppföljning, mer fokus på hela projektgruppens sammansättning än bara på projektledarens meritlista, möjlighet till ”växling” under projekttiden mellan senior och junior som projektledare etc säger Jonas Bjarne, Senior Program Manager Vinnova.

- Ett mycket lyckat samarbete som gav mersmak, säger Lena Holmberg, VICTA-X.