Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Comentor ny Associate Partner i Vehicle ICT Arena

I takt med att vägfordonen datoriseras och ingår i digitala ekosystem erbjuds nya möjligheter för t ex tjänster och ökad trafiksäkerhet. Det tekniska säkerhetsarbetet antar samtidigt nya utmaningar. – Säkerhet ska åstadkommas i en komplex, uppkopplad och föränderlig miljö. Vi måste därför se till att rätt kompetens finns för detta, säger Ola Örsmark, vd på Comentor.

Comentor grundades 2010 med visionen att vara ett starkt varumärke inom systemutveckling, med förmågan att skapa säkra system som specialitet. 

-Säkerhet är i sig ett brett område som innefattar såväl personsäkerhet (safety) som IT/datasäkerhet (security). För att framgångsrikt jobba med säkerhetsfrågor behövs, förutom en stark organisation och god ingenjörskunskap, även en del specialkompetens inom exempelvis analys och simulering. Kompetens och kompetensöverbryggning är en förutsättning och därför är vi engagerade i olika samarbeten och projekt, säger Ola Örsmark.
-VICTA är speciellt intressant eftersom det här ges möjlighet för bolag att samverka för att se till att regionen har en stark position både affärsmässigt och kompetensmässigt. Vi kommer inledningsvis inom VICTA att fokusera på att utveckla security-området, avslutar Ola Örsmark.