Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nätverket VICTA-X

Maria Hedlund. Lindholmen Science Park

Nätverket VICTA-X håller i en workshopserie med tre tillfällen öppen för kvinnor från företagen som är partners inom ramen för Vehicle ICT Arena, främst Core och Premium partners. Nätverkets tematräffar tar cirka fyra timmar i formen av upplevelseorienterad presentation av workshopens värd med gäster.

Varje träff ska karaktäriseras av aktiviteter som leder till följande:

A. Kunskap - alla ska känna att de lärde sig något nytt och användbart, teori och praktik

B. Upplevelser - alla ska bli känslomässigt positivt berörda av det som presenteras, bli inspirerade

C. Kontakter - alla ska ha skapat åtminstone en ny kontakt vid varje tillfälle och som man sedan också verkligen fortsätter att ha kontakt med

D. Initiativ - alla ska bidra med idéer som konkret leder framåt för Vehicle ICT Arena dvs de måste tas emot och beaktas på ett seriöst sätt

Programmet hålls samman genom en LinkedIn-grupp där relevant information samlas. Vi skapar också en hashtag för programmet så att alla kan sprida info om man vill.

Se LinkedIn-gruppen här