Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VICTA Lab – låt dig inspireras!

I applikationen CurveAdvisor får fordonet ny information från omgivningen om rekommenderad hastighet, och uppdaterar börvärdet för farthållaren utifrån denna.

Utvecklingsmiljöer
I VICTA Lab finns en realtidssimulator med fordonsmodeller från Volvos XC90-serie. Vidare finns en fysisk förarmiljö med stol och instrumentpanel, storbildsskärm och en mobil infotainmentenhet för Android-applikationer. Simulatorn kan användas för att utveckla och demonstrera både hård- och mjukvara för personbilar och tunga fordon. 

Mobile Open Platform for Experimental Development of Cyber-Physical Systems (eller MOPED för enkelhetens skull) är en platform som tillåter experiment av bade AUTOSAR-applikationer och trafiksituationer. Plattformen består av tre ECUer. Två av dem ansvarar för fordonsstyrning och sensorhantering och har AUTOSAR som operativ. Den tredje använder sig av Linux och fungerar som fordonets telematikenhet. Labbet har för närvarande tio MOPEDer. 

Secure Gateway är ett koncept för säker anslutning till fordonets säkerhetskritiska nätverk. Det gör att användaren kan installera appar på infotaimentsystemets huvudenhet, utan att äventyra fordonssäkerheten.

Applikationer
Vi har flera applikationer som visar hur labbets resurser kan användas.

Curve advisor är en applikation för smart och dynamisk farthållning. Genom att kombinera data från omgivningen som visar kommande hastighetsbegränsningar och kurvor kan Curve advisor sätta nya maxvärden för farthållaren så fordonets hastighet sätts efter hur situationen utvecklas. Koden för Android-appen är fritt tillgänglig att ladda ned och anpassa.

TrustMe visar hur ett autonomt fordon uppfattar andra fordons intentioner i en gatukorsning i stadsmiljö. När andra fordon ökar farten eller ändrar sin position uppdaterar det egna fordonet sin bedömning av trafikläget och vad som är mest lämpligt att göra. Bedömningen och det egna agerandet visualiseras uppdateras löpande på infotainmentskärmen. Vid behov bromsar det egna fordonet automatiskt för att förhindra en kollision. Koden för Android appen är fritt tillgänglig att ladda ned och anpassa.

Labbets MOPEDer har använts för att utveckla och demonstrera autonoma fordonsfunktioner i form av kolonnkörning. De är också lämpliga för att utforska autonomi i olika sorters trafiksituationer. Koden för MOPED-projektet, inklusive trafiksystemet, finns att ladda ned från github

Kontakt

Mahdere DW Amanuel, forskare på RISE Viktoria och projektledare på VICTA Lab
Telefon: + 46 73 591 42 94
E-post: mahdere.amanuel@ri.se