Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VICTA Labs vision

Riskerna och förskottsinvesteringarna minskar, eftersom uppfinningar kan kontrolleras och valideras tidigt i utvecklingen, vilket gör att nya affärsmöjligheter och kunskaper kan utvecklas.

 

Open Innovation

VICTA Lab är en innovationsarena för testning och demonstration av programapplikationer, funktioner och tjänster som riktar sig till bilindustrin. Ambitionen är att öppna nya leverantörskedjor för informations- och  kommunikationsteknik inom bilindustrin (ICT). Labbet låter andra företag än de traditionella leverantörerna (utan att utesluta dessa) utföra tester i realistiska miljöer samt demonstrera för den avsedda kundgruppen. Labbet kan också användas för forskning och utbildning för att ta fram nya idéer och innovativa lösningar. Genom realtidssimulering kan idéer testas och demonstreras tidigt i utvecklingen för att minska både risker och förskottsinvesteringar. 

Kompetensförsörjning

Förutom nya affärsmöjligheter tillhandahåller labbet de resurser som krävs för att planera, genomföra och utvärdera konceptstudier där experiment med fordonskoncept och processer är nyckelfaktorer för att komma till nya insikter. På så vis utgör labbet ett språngbräde mot att ta fram nya, säkra och hållbara tjänster och produkter inom den svenska fordons- och transportindustrin.

2016-11-14_open_innovation_lab.png

Kontakt

Mahdere DW Amanuel, forskare på RISE Viktoria och projektledare på VICTA Lab
Telefon: + 46 73 591 42 94
E-post: mahdere.amanuel@ri.se