Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Open Innovation Contest

Vehicle ICT Arena arrangerar en serie med innovationstävlingar i samarbete med fordonstillverkare. Syftet är att bidra till utveckling av nya mjukvarubaserade funktioner och tjänster för fordonsindustrin samt bygga förståelse för hur arbetssätt och processer inom företagen bör anpassas.

Allt större del av innovationerna inom fordonsindustrin handlar om nya mjukvarufunktioner. Dessa skapas hos fordonstillverkarna och underleverantörerna, eller i form av öppen innovation. I det senare fallet kan fordonsföretag bjuda in tredjepartsutvecklare att bidra, antingen på ideell bas eller mot ersättning. 

På senare år har mycket av öppen innovation drivits framåt genom öppna tillgången till tidigare interna data, som då kan användas av externa utvecklare att skapa nya innovativa funktioner och tjänster. Värdföretaget får då tillgång till kompetens och kreativitet långt utanför det egna företaget. Nackdelen med detta är att värdföretaget samtidigt tappar en stor del av styrning och kontroll över utvecklingen.

Ett sätt att driva på öppen innovation och samtidigt behålla en del av styrningen är att organisera innovationstävlingar. I sådana tävlar tredjepartsutvecklare att designa prototyper till tjänster och/eller funktioner baserade på data som det organiserade fordonsföretaget tillhandahåller. Formatet kan vara ”hackatons”, 24 timmars tävlingar i lämplig lokal, eller det kan vara en längre tävling där deltagarna utvecklar och skickar in sina bidrag för utvärdering.

Inom Vehicle ICT Arena prövas båda formerna för att se hur dessa typer av innovationstävlingar kan bidra till utvecklingen av nya mjukvarubaserade funktioner och tjänster för fordonsindustrin, bygga förståelse för hur arbetssätt och processer inom företagen bör anpassas, och i det längre perspektivet bygga upp den svenska arenan för fordonselektronik.

Viktoria Swedish ICT har fått uppdraget att som expert anpassa upplägg, intervjua inblandade parter och ge rekommendationer för framtida tävlingar. Det VINNOVA-finansierade projektet VIPP stödjer öppen innovation genom följeforskning.

innovation-contest-1024x466.png

Vehicle ICT Arena arrangerar en serie innovationstävlingar i samarbete med någon av fordonstillverkarna som värdföretag. Värdföretaget beskriver uppgiften i form av ämnesområdet, övriga förutsättningar i form av tävlingsregler och besätter också tävlingsjuryn.

Endast företag som är premium eller associate medlemmar i Vehicle ICT Arena får delta i tävlingarna. De deltagande medlemsföretagen får, förutom ägande av rättigheterna till sin produkt, även möjlighet att visa upp sig och sitt kunnande för det värdföretaget.

Tidigare tävlingar