Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Bli partner

Vehicle ICT Arena erbjuder flera möjligheter till forum och aktiviteter. Vi erbjuder tre nivåer av partnerskap.

Core Partner - Medverkar i strategisk styrning samt Roundtable Forum och mötesplatser. Tillgång till Vehicle ICT Lab mot reducerad kostnad. Volvo Cars och Volvo Group är Core Partners sedan start.

Premium Partner - Medverkar i Roundtable Forum samt mötesplatser. Tillgång till Vehicle ICT Lab mot reducerad kostnad.

Associate Partner - Uppdateras på beslut från Roundtable Forum samt bjuds in som besökare till mötesplatser. Tillgång till Vehicle ICT Lab mot full kostnad.

Är du intresserad av att bli partner i Vehicle ICT Arena?

Kontakta oss

Vårt erbjudande

Aktiviteter och möjligheter

Roundtable Forum

Månatliga möten för att etablera branschspecifika processer och referensarkitekturer. Här läggs strategier för ökad innovationskraft och för att säkerställa värdet av investeringar. I detta forum förs förtroendefulla samtal och erfarenhetsutbyte kring forskning, produkt- och industrialiseringsstrategier. Deltagare är representanter från Core och Premium Partners. 

Associate Partners Meeting

Kvartalsvisa möten där Associate partners 
informeras om den senaste utvecklingen på arenan.

Innovation Bazaar

Ett event för inspiration och nätverkande, med presentationer, demonstrationer och experiment. Öppet för alla med intresse av att föra fram nya idéer, knyta partnerskap och nya
allianser.

Annual Meeting

Ett viktigt uppdrag för arenan är att förvalta, förädla och dela kunskap. Detta sker bland 
annat via en årlig konferens, Annual Meeting, med workshops, seminarier, utställning och matchmaking. Planeras att starta inom kort.

Open Innovation Challanges

Innovationstävlingar ordnas inom ett nytt koncept utifrån behovsdrivna utmaningar, Open Innovation Challenges.

Vehicle ICT Lab

Ett labb med simulatorer som är  öppet för alla aktörer att testa och demonstrera produkter i en full fordonsmiljö. Det erbjuder även en garanti för kunden att produkten har körts i testmiljöns referensarkitektur.

Education

Utbildningsinsatser drivs av arenan för både breddning och fördjupning inom kompetensområdet. Labbet är ett verktyg i utbildningen.

Project Broker

Vehicle ICT Arena kan som neutral part ta initiativ till samverkansprojekt där möjligheter till samfinansiering erbjuds.  Till exempel finns medel att söka i FFI-programmet för fordons och trafiksäkerhet eller EUs ramprogram för forskning för innovation.

PhD-programme

Vehicle ICT Arena medverkar i doktorandprogram. Långsiktig och tillämpad forskning erbjuder spetskompetens och bidrar till nya innovativa produkter. Planeras att starta inom kort.

Goglobal

Arenan ska främja den svenska fordonsbranschens internationella spridning i fråga om export, import, investeringar och partnerskap. Genom seminarier, studiebesök och matchmaking ska aktörernas globala satsningar främjas. Planeras att starta inom kort.